Moskau, Metrostation „Strogino“ (Bild: Eternal Triangle, CC BY SA 3.0 oder GFDL)

Moskau, Metrostation "Strogino" (Bild: Eternal Triangle, CC BY SA 3.0 oder GFDL)

Moskau, Metrostation „Strogino“ (Bild: Eternal Triangle, CC BY SA 3.0 oder GFDL)

Moskau, Metrostation „Strogino“ (Bild: Eternal Triangle, CC BY SA 3.0 oder GFDL)