Beer Sheva, The Drawer Tower. Shimoni 9 (1962, Moshe Lufenfeld/Giora Gammerman) (Foto: Shai Epstein, Copyright: Bauhaus Center Tel Aviv)

Beer Sheva, The Drawer Tower. Shimoni 9 (1962, Moshe Lufenfeld/Giora Gammerman) (Foto: Shai Epstein, Copyright: Bauhaus Center Tel Aviv)

Beer Sheva, The Drawer Tower. Shimoni 9 (1962, Moshe Lufenfeld/Giora Gammerman) (Foto: Shai Epstein, Copyright: Bauhaus Center Tel Aviv)

Beer Sheva, The Drawer Tower. Shimoni 9 (1962, Moshe Lufenfeld/Giora Gammerman) (Foto: Shai Epstein, Copyright: Bauhaus Center Tel Aviv)